Www.bakocomp.sk
 
 
V domácnostiach, súkromných firmách a štátnych organizáciach sa veľakrát podceňuje celková bezpečnosť počítačovej siete.
Servis
 
Bezpečnosť IT
Vzdialená správa 24 hod.
 
Mgr. Bačík Ľuboš ©
 
Ponúkame bezplatnú obhliadku objektu a realizujeme vysokokvalifikovanú montáž, servis a predaj najmodernejších zabezpečovacích systémov (EZS). V poslednom období stále stúpa počet krádeží zavinených vlámaním do objektov. Preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť zabezpečovacím systémom ako pri existujúcich objektoch, tak aj pri výstavbe nových objektov. Zabezpečovací systém ponúka ochranu proti neoprávnenému vniknutiu do zabezpečených priestorov objektu, k jeho signalizácii, ako aj evidencii pokusov o narušenie. Pri neoprávnenom vniknutí do objektu Vás systém informuje formou sms, alebo zavolaním. Zabezpečovacie systémy môžu mať ďaľšie funkcie ako sú napr. stráženie vzniku požiaru, úniku plynu, zaplavenia a ďalších stavov v objekte. Zabezpečovací systém navyše stráži aj sám seba a poplach je tak isto vyhlásený aj pri pokuse o sabotáž na jednotlivých komponentoch. Proti výpadku elektrického prúdu je EZS chránená záložným zdrojom. Pri dlhodobom výpadku napájania je následne tiež vyhlásený poplach. Môže tiež aktívne spolupracovať aj s kamerovým systémom.

Kamerové systémy sú používané pri zabezpečení vonkajších aj vnútorných priestorov, veľkých firemných objektov alebo rodinných domov. Ponúkajú celý rad možností, ktoré iné bezpečnostné systémy neumožňujú. Umožňujú monitorovať dianie a vyhodnocovať rôzne udalosti v reálnom čase alebo zo záznamu ale hlavne chránia Vás a váš majetok. Môžete v reálnom čase sledovať, čo sa deje na firme, doma, v kancelárii, alebo na chate počas vašej neprítomnosti, pohodlne cez počítač, notebook alebo mobilný telefón, či tablet. K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek užívateľov týchto systémov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia od renomovaných dodávateľov. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu, zefektívnime pracovný výkon zamestnancov, minimalizujeme vo výrobe straty kazovými výrobkami, službami a pod. Nahrávka z kamerového systému može veľmi výrazne pomôct polícií chytiť páchatela trestnej činnosti.
E-shop
Kontakt
Domov
Výpočtová technika so zeleným srdcom
www.bakocomp.sk
ezdravie
Hlavnou oblasťou našej činnosti je predaj, servis a technická podpora ekologickej fabricky obnovenej výpočtovej technike /Refurbished/.
Tieto zariadenia majú vynikajúci pomer ceny a výkonu produktov, spokojnosť zákazníkov a hlavne ekologický a ekonomický aspekt týchto zariadení pre trvalo udržateľný rozvoj.
Kamerové a zabezpečovacie systémy